Opaľovaný kefovaný povrch

Povrch sa najskôr opáli, vznikne zuholnatená vrstva, ktorá sa následne odkefuje.

Operácia je velmi náročná na precíznosť a prevádza sa ručne, nakolko reakčný čas zuhoľnatenia je závislý na kvalite, hustote, vlhkosti dreva.

Na opaľovanie  sú vhodné dreviny: smrek, červený smrek, borovica okrajovo, pre často veľký obsah živice.

Častý sprievodný jav je, že po opálení sa doska mierne prehne do tvaru U, preto je potrebné s tým počítať. Z listnatých drevín je na opaľovanie vhodný jaseň, no kvôli hore uvedenému „neduhu“ je pravdepodobne nepoužitelný.