Altánok Bobrovec

Smrekové opaľované kefované hranoly. Náter Osmo.