Hotel Permon Podbánske

Obklad vstupnej časti. Plytko kefovaný smrek s náterom Osmo. (realizovali sme kefovanie)