Rekonštrukcia kultúrnej pamiatky Magurka

Nutná výmena spodných hranolov kultúrnej pamiatky v obci Magurka. Nakoľko bola požiadavka na zachovanie pôvodného vzhľadu, použil sa opaľovaný kefovaný červený smrek. Za našu prácu sme boli kladne ohodnotení štátnym kontrolným orgánom.