Rodinný dom Lipt. Trnovec

Na ostro rezané opaľované kefované dosky, falošné hrady smrek. Transparentný náter Osmo.