Rotunda Chopok

Dodávali sme kefovanie terasových dosák.